IBMHS in Media

Конкурс за запишување на слушатели на стручни специјализации во областите на информатичките технологии во одделот New Tech. Academy во учебната 2019/2020

Линк за  пријавување: http://www.abit.edu.mk/Web/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0.aspx In cooperation with: Your Full Name (required) Company Name (required) Your…