Showing 1-10 of 213 results

7ми состанок на Деканската Управа во Хајделберг – Германија

август 26, 2021
0

Седмиот состанок на Деканската Управа на Институтот за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје, ќе се одржи на 21 септември 2021 година во Хајделберг, Германија.

К О Н К У Р С _за запишување на слушатели во учебната 2021/2022 на стручни специјализации во школите – финансии, банкарство и ИТ

август 26, 2021
0

ИНСТИТУТОТ ЗА БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ ХАЈДЕЛБЕРГ СКОПЈЕ C O M P E T I T I O N За запишување на слушатели во учебната 2021/2022 на стручни специјализации во школите …