6-ти состанок на Одборот ИБМХС, 05 јуни 2020 (Онлајн)

Клучни теми на одборот:

  • 1. Добредојдовте од претседателот
  • 2. Краток преглед за економската состојба во Северна Мазедонија и на ИБМХС
  • 3. Воспоставување на МКВ-круг во Северна Мазедонија
  • 4. Акредитација на програмата за контрола од ИГЦ
  • 5. дипломски студии (3 ерген + 2 мајстор) – ситуација и можности
https://www.facebook.com/ibmhs.eu/videos/255164639092342
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email