Showing 1-10 of 213 results

К О Н К У Р С

February 15, 2023
0

ГЕРМАНСКАТА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА ХАЈДЕЛБЕРГ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, објавува К О Н К У Р С За запишување на слушатели на професионални специјализации (обуки) во областа на информатичките технологии и финансиите, …