ЕДНОГОДИШНИ СЕРТИФИКАЦИОНИ ПРОГРАМИ ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

  • CERTIFIED RISK MANAGER®
  • CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST®
  • CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST®
  • CERTIFIED CREDIT ANALYST®
  • CERTIFIED BRANCH MANAGEMENT®
  • CERTIFIED CONTROLLER®

Почеток на предавањана на нови групи: февруари 2019 година.

Прв уписен рок: од 1 ноември до 31 декември 2018 година.

Вторуписен рок: од 08 јануари до 31 јануари 2019 година.

Специјализациите се дел од двојните мастер студии на германската МБА програма за финансии и контролинг, поддржани од:

FORUM Institute for Management, Heidelberg

HORVÁT ACADEMY, Stuttgart

University of Applied Management Studies, Mannheim

EBS Business School & Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE), as part of the “EBS” first ranked Business School in Germany.

Студиите се акредитирани од Министерството за образование и наука на Република Македонија (Одбор за акредитација и евалуација на високото образование) и развиени во соработка со EBTN (Брисел, Европско здружение за обука и банкарство и финансиски услуги).

На крајот на специјализацијата добивате:

* 20 ЕКТС (кредити) на меѓународна мастер програма, акредитирана во Р. Македонија и СР Германија;

** 32 бода / ECVET – Европски кредитни поени за стручно образование и обука (европски кредитни поени за стручно образование и наука или КПД – континуиран професионален развој на поени) според Европската рамка за квалификации на годишно ниво;

*** Специјалистички сертификат – диплома за завршено образование во неформално стручно годишно образование според европско осигурување на квалитет за стручно образование и обука (EQAVET) – Обезбедување на европски квалитет за стручно образование и наука.

Повеќе информации: info@abit.edu.mk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email