• CAS

  Executive Certification in Accounting
  ОД ПРАКТИКА ЗА ПРАКТИКА

  Хајделберг Програмата за сметководители е акредитирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија, во соработка со германската високообразовна установа | Institut…

  30 1.260  Select options
 • CBI & Big Data

  Certification in Business Intelligence & Big Data
  Од практика за практика

  Во текот на оваа програма, ќе бидат опфатени повеќе теми кои ја објаснуваат целта, примената и придобивките на Деловната Интелигенција…

  30 480  Select options
 • CBM

  Certified Branch Manager
  Од практика за практика
  Менаџер на филијала е многу динамична позиција, со многу одговорности и бара многу компетенции за да се биде успешен. Од тој аспект, многу значајно…

  30 480  Select options
 • CC

  CERTIFIED CONTROLLER
  German diploma with IGC quality standards

   

   

   

   

   

  Опис на програмата

  ВАЖНО: на 7 Декември, 2020 година, по претходно поднесено барање до…

  30 390  Select options
 • CCG&C

  Certification for Corporate Governance & Compliance

  Опис на програмата

  Програмата се одвива врз база на серија предавања од областа на корпоративното управување (corporate governance) со презентација на најновата стручната литература…

  30 480  Select options
 • CERM

  Certified Enterprise Risk Management
  Од практика за практика

  Програмата ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на управување со најзначајните категории на ризици со кои се соочуваат нефинанскиските институции во нивното работење,…

  30 480  Select options
 • CGD

  CERTIFIED GRAPHIC DESIGNER
  Вовед

  Кариера како графички дизајнер

  Без разлика дали тоа е теорија на дизајнот или развој на портфолио, анимација, управување со проекти или веб дизајн, можете да го следите сонот…

  30 1.200  Select options
 • CMobAppD

  CERTIFIED Full-Stack Mobile App Developer
  ВОВЕД ВО ПРОГРАМАТА

  Развојот на мобилните апликации за популарните iOS и Android платформи подразбира развој на front-end апликации кои работат на мобилниот телефон но и back-end…

  30 1.200  Select options
 • CPM

  Certified Portfolio Manager
  Од практика за практика

  Програмата за сертифициран портфолио менаџер преставува развивање вештини односно учење за тоа како да се спроведат мерењата на портфолиото. Потоа треба да се добие…

  30 390  Select options
 • CPM (WF & AG)

  Certified Project Manager (Waterfall&Agile)
  Од практика за практика Обуката опфаќа интеграција на двата познати концепти за управување со проекти, секвенцијално и агилно. Концептот на секвенцијално управување со проекти ќе биде…

  30 390  Select options
 • CRM&CA

  Certified Risk Manager & Credit Analyst
  Од практика за практика

  Програмата Executive Certification in Risk Management & Credit Analyst (International program for Certified Risk Manager & Credit Analyst) ги опфаќа најрелевантните…

  30 480  Select options
 • CTFS

  CERTIFIED TRADE FINANCE SPECIALIST
  Од практика за практика

  Програмата се однесува на теоретскиот и практичен аспект на банкарските инструменти за финансирање на трговијата (акредитивите, гаранциите и инкасата). При одржување на предавањата…

  30 480  Select options
 • CWD

  CERTIFIED FULL STACK WEB DEVELOPER
  Програмата е дизајнирана од домашни и меѓународни експерти од С.Р. Германија со теоретска основа и многу практична работа и реални проекти.

  Предност од изучувањето на оваа…

  30 800  Select options
 • MDM

  MASTER IN DIGITAL MARKETING
  ВОВЕД

  Програмата ќе обезбеди силна основа во сите основни концепти на дигиталниот маркетинг. Обуката за сертифициран дигитален маркетинг професионалец е дизајнирана од страна на академски професори и…

  60 1.560  Select options