Германски модел на двојно стручно образование- проф. д-р Синиша Наумоки на утринска програма на Алфа ТВ

Утринска програма на Алфа ТВ, проф. д-р Синиша Наумоски, извршен директор на АБИТ, говори за германскиот модел на специјалистичкото дуално образование кој заедно со германската високообразовна установа „Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг“ – Скопје го промовираат и имплементираат во нашата земја.

Овој модел е поставен според германски програми и know-how, со цел да го дополни нашиот образовниот систем со квалитетно стручно образование и да одговори на потребите на компаниите за компетентен стручен кадар, но и за слушателите на програмите кои преку директно менторство на докажани експерти стануваат професионалци во саканата дејност и високо котираат на пазарот на труд.

Види повеќе

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email