ИНТЕРВЈУ – Проф. Д-р Мајк Шулце

ИНТЕРВЈУ – Проф. Д-р Мајк Шулц Професор по контролинг, сметководство и финансиско управување на European Management School (EMS), Мајнц / Германија и Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје.

1. На основачкото собрание на Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг – Скопје (IBMHS) пред неколку месеци, членовите ве избраа за член на Меѓународниот советодавен одбор. Можете ли да им ги објасните на нашите читатели четирите столба на Институтот? IBMHS нуди широк спектар на програми за образование и се заснова на четири различни столба: семинари и конференции, е-учење, отворени програми и универзитетски студиски програми. Првиот столб, семинари и конференции, опфаќа индивидуализирани семинари предвидени во училници. Покрај тоа, конференциите нудат можност за добивање импулси на нови теми, размена на идеи со експерти и други учесници и за соработка/networking. Вториот столб, е-учење, обезбедува форми на учење во кои се користат електронски или дигитални медиуми за презентација и дистрибуција на содржини за учење. Затоа, овој столб овозможува учење независно од далечина и од времето. Во третиот столб, отворени програми, студентите можат да изберат програми за сертификати во следниве области: Управување со ризик, Усогласеност, Банкарство, Контролинг и Сметководство. Во сите програми, IBMHS се базира на експертиза на искусни предавачи и ја пренесува содржината на програмата на практично ориентиран и интерактивен начин. Последниот и четвртиот столб нуди програми за постдипломски студии, високо образование, каде што може да се добијат официјални универзитетски дипломи. Ова е секако формат на врвно образование на институтот

2. Која е најголемата практична придобивка за компаниите во Германија кога зборуваме за двојно образование (што исто така ќе се спроведува во рамките на студиските програми на IBMHS)? Двојното образование ги комбинира теоријата и практиката. Образованието се менува помеѓу универзитетските и компаниските периоди за учење. Универзитетот обезбедува теоретско знаење, додека компаниите нудат практична обука за студентите. На крајот на студиите, студентите дипломираат не само со универзитетска диплома, туку и со сертификат за стручна обука. Ова значително ги зголемува шансите на дипломираните студенти на пазарот на трудот.

3. Кои компании ќе бидат вклучени во програмите за двојни студии од Институтот за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБРГ Скопје? Не е толку важно да се зборува за одредени компании во овој момент. Претпочитам да истакнам дека идејата е на студентите на IBMHS да им се даде можност да стапат во контакт со различни компании и организации. Ние би сакале да интегрираме компании од различни гранки, така што производствени компании, услужни компании и институции и организации од јавен сектор, така што студентите ќе можат да го искусат целиот спектар на економијата.

4. Зошто сметате дека германскиот двоен модел на образование треба да ги стимулира балканските студенти? Тука одговорот е многу лесен: затоа што станува збор за инвестирање во вашата иднина. Со двоен модел на образование, на студентите им нудиме одлични шанси да се развиваат, лично, како и професионално. Дипломците ќе бидат многу привлечни за пазарот на трудот и мислам дека ова е најдобрата стимулација што може да се понуди.

5. Зошто IBMHS ја избра Македонија за спроведување на германскиот модел за двојни студии? Македонија е во многу ветувачка состојба во моментот, се чини дека НАТО и подоцна дури и членството во ЕУ е на дофат. За да може да ги искористи тие одлучувачки политички случувања и нејзиниот основен економски потенцијал, земјата, како предуслов, треба да направи понатамошен напредок во образованието во следните години. IBMHS го препозна тоа, сака да биде дел од овој процес и веруваме дека ќе можеме да обезбедиме релевантен и единствен придонес.

6. Едно од вашите главни области на експертиза како професор е контролинг. Можете ли накратко да го објасните опсегот на активности на контролерите како професија? Контролерите дизајнираат и го придружуваат процесот на управување со дефинирање на корпоративни цели, планирање, управување и регулирање на корпоративните активности. Тие главно преземаат две улоги во компанијата: од една страна тие се внатрешни консултанти и партнери на менаџментот и со тоа се одговорни за постигнување на корпоративни цели. Од друга страна, контролерите се внатрешни даватели на услуги со тоа што тие се одговорни за обезбедување точни и релевантни информации за управување, на пр. во форма на извештаи за управување. Контролерите се важни за компаниите во кои работат и за чиј успех придонесуваат. Тие се во голема побарувачка на пазарот на трудот. Тие исто така имаат успешна кариера; многу членови на одборите во големите компании биле контролери еднаш во текот на нивните кариери. Д-р Шулце, ви благодарам многу за ова интересно интервју!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email