ИНТЕРВЈУ – Проф. Д-р Роналд Глејх

Проф. д-р Роналд Глејх (член на Управниот одбор на IGC, Партнер на академијата Хорват, професор на универзитетот ЕБС, Германија)

https://www.facebook.com/ibmhs.eu/videos/480677479124196/
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email