• CAS

  Executive Certification in Accounting
  ОД ПРАКТИКА ЗА ПРАКТИКА

  Хајделберг Програмата за сметководители е акредитирана од Министерството за образование и наука на Република Македонија, во соработка со германската високообразовна установа | Institut…

  30 1.260  Select options
 • CC

  CERTIFIED CONTROLLER
  German diploma with IGC quality standards

   

   

   

   

   

  Опис на програмата

  ВАЖНО: на 7 Декември, 2020 година, по претходно поднесено барање до…

  30 390  Select options
 • CCG&C

  Certification for Corporate Governance & Compliance

  Опис на програмата

  Програмата се одвива врз база на серија предавања од областа на корпоративното управување (corporate governance) со презентација на најновата стручната литература…

  30 480  Select options
 • CERM

  Certified Enterprise Risk Management
  Од практика за практика

  Програмата ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на управување со најзначајните категории на ризици со кои се соочуваат нефинанскиските институции во нивното работење,…

  30 480  Select options
 • CPM

  Certified Portfolio Manager
  Од практика за практика

  Програмата за сертифициран портфолио менаџер преставува развивање вештини односно учење за тоа како да се спроведат мерењата на портфолиото. Потоа треба да се добие…

  30 390  Select options
 • CPM (WF & AG)

  Certified Project Manager (Waterfall&Agile)
  Од практика за практика Обуката опфаќа интеграција на двата познати концепти за управување со проекти, секвенцијално и агилно. Концептот на секвенцијално управување со проекти ќе биде…

  30 390  Select options