КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ НОВИ РЕГГУЛААТИВИ ВО МАКЕДОНИЈА НАСПРОТИ МЕЃУНАРОДНИ ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА

На 01.11.2018 година, Институтот за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (IBMHS) организираше конференција на тема:

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ& ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ НОВИ РЕГГУЛААТИВИ ВО МАКЕДОНИЈА НАСМПРЕМА МЕЃУНАРОДНИ ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА Каде говорници беа:

  • Стефан А. Вицтум, главен директор за усогласеност, Институт за усогласеност во корпорации и организации ·
  • Горан Сировец, СИГО Консалтинг, Сопственик, консултантски услуги на AML/CFT
  • Маја Андреевска-Блажевска, CCO, CAMO, директор на Секторот за усогласеност на работењето на банката со прописите Народна банка на Грција НБГ (Стопанска банка АД Скопје)
  • Д-р Искра Ивановска Стојановска, сениор супервизор, Сектор за надзор на лице место, Народна банка на Република Македонија
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email