MBA во Финансии и Контролинг ( две години)

ПРВ СЕМЕСТАР

30 ЕКТС

 • ЕКТС: 8
 • часови: 3+1
 • време: 200 часови
 • ЕКТС: 8
 • часови: 4+1
 • време: 200 часови
 • ЕКТС: 8
 • часови: 4+1
 • време: 200 часови
 • ЕКТС: 6
 • часови: 3+1
 • време: 150 часови

4.1. Менaџмент на финансиски ресурси
4.2. Финансирање преку пазар на капитал
4.3. Супервизорски стандарди

ВТОР СЕМЕСТАР

30ЕКТС

 • ЕКТС: 8
 • часови: 4+1
 • време: 200 часови
 • ЕКТС: 10
 • часови: 5+1
 • време: 250 часови

2.1. Управување со ризици 1
2.2. Кредитна анализа 1
2.3. Функција на усогласеност со прописите 1

 • ЕКТС: 12
 • часови:
 • време: 300 часови

3.1. Техники на стрест тестирање и економетриски техники во финансии
3.2. Академско пишување и управување со проекти
3.3. Microsoft Official Certification – MOC
3.4. Бизнис германски јазик
3.5. Специјластички семинари и работилници

ТРЕТ СЕМЕСТАР

30ЕКТС

 • ЕКТС: 10
 • часови: 5+1
 • време: 250 часови
 • ЕКТС: 10
 • часови: 5+1
 • време: 250 часови

2.1. Управување со ризици 2
2.2. Кредитна анализа 2
2.3. Функција на усогласеност со прописите 2
2.4. Деловен контролинг 2

ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР

30 ЕКТС

 • ЕКТС: 4
 • часови:
 • време: 100 часови
 • ЕКТС: 26
 • часови:
 • време: 650 часови

По завршување на студиите, ќе се стекнете со назив Магистер на науки | МБА во финансии и контролинг.

Забелешка: имате можност да изберете помеѓу четири различни ЕУ сертификати (од Европската асоцијација за банкарство од Брисел) и да ги фокусирате студиите на МБА со специјалистичко планирање на вашата кариера:

Согласно Закон програмата ќе започне од 2022/2023 учебна година. Останете со нас за да бидете во тек со најновите информации.

АПЛИЦИРАЈТЕ ВЕДНАШ

НАШИТЕ ПРОГРАМСКИ ПАРТНЕРИ

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини

ШТО ЌЕ САКАТЕ ОД ПРОГРАМИТЕ IBMHS

What People Say

What People Say
Sabine-Plogmann,-Operative-Manager

Sabine Plogmann

ОПЕРАТИВЕН МЕАНЏЕР

„Како што Херберт Спенсер еднаш рекол – Големата цел на едукацијата не е знаењето туку акцијата. Акцијата беше најголемата лекција зошто учев на Германскиот Институт – IBMHS

Andreas-Müller,-Digital-Marketing-professional

Andreas Müller

ЕКСПЕРТ ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

 Часовите ми дадоа упатства за одредување на целите и приоритетите на кампањите, развој на кампањи и поставување на целите на рекламирањето.“

Peter-Packer,-Graphic-Design-specialist

Peter Packer

ЕКСПЕРТ ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

„Со посетување на часовите, научив како да го користам Adobe Photoshop иако никогаш претходно не сум ја користел оваа програма. Низ серија практични предавања научив се што ми беше потребно за да станам иден професионалец за дизајн или дигитално објавување.“

Mike-Hacker,-CEO

Mike Hacker

CEO

 За мене, придобивките од програмите на Институтот се создавање постојано креативна интелигенција и градење и одржување на мојата мотивација.“

Bernd-Neumann,-IT-manager

Bernd Neumann

ИТ МЕНАЏЕР

„Во склоп на IBMHS програмите вклучени се исто така и реализација на домашни и меѓународни семинари и конференции во партнерство со најголемиот германски институт за неформална едукација, ФОРУМ Институтот за менаџмент од Хајделберг во областите на менаџмент; фармација и здравство; патенти, трговски марки и лиценци; финансиски услуги; човечки ресурси; controlling; даноци; сметководство и информатички технологии; личен развој на менаџери и асистенти на менаџери; и право. Тоа значи одлична релевантност на сертификатите.“

Bianka-Krüger,-accounting-manager

Bianka Krüger

СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏЕР

„Креирањето на модерен концепт на специјалистички последипломски студии и поствување на нови едукативни и професионални стандарди базирани на практика се една од основните цели на Институтот за Бизнис и Менаџмент.  Германскиот Институт во Скопје има одлично квалификувани предавачи со богато искуство.“