НАШИОТ НОВ ПАРТНЕР ЗА ГЛОБАЛЕН УСПЕХ!

Иновативноста, трансформацијата и претприемништвото се движечките сили зад економијата која е брзорастечка и со високи перформанси. “STRASCHEG INSTITUTE FOR INNOVATION, TRANSFORMATION & ENTREPRENEURSHIP (SITE)” при EBS Business School се фокусира на овие тесно поврзани области. Активностите на SITE се насочени кон вградување на стекнатото знаење на овие полиња во трите столба за истражување, настава и стручно образование, како на универзитетот ЕБС, така и во меѓународната мрежа за партнери. Ние сакаме да им овозможиме на бизнисите да ја зголемат својата конкурентност, поддржувајќи ги да го зајакнат својот иновативен капацитет, да постигнат одржлив раст и постојано да обучуваат професионалци и директори. ФОКУС Во согласност со нашиот слоган „создавање и управување со успех преку иновации“, SITE и IBMHS се фокусираат на:

  1. Креирање на иновации
  2. Спроведување на иновации
  3. Управувачки иновации
  4. Обезбедување на иновации
Ние ќе понудиме истражување, образование и извршно образование во областите на:
  • Управување со иновации
  • Дигитална трансформација
  • Претприемништво
  • Контролинг и мерење на перформанси
  • Безбедносен менаџмент

Види повеќе

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email