New Tech. Academy при Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје и АБИТ

New Tech. Academy при Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје и АБИТ, Гости на # UtrinskaTelma каде ја најавуваме новата академска година која започнува во септември 2019 година. Имено, станува збор за New Tech. Academy дел од Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје и АБИТ. New Tech. Academy ги има главните предности:

  • Германска сертифицирана диплома,
  • Безбедност (учење од германска програма на предавачи со 20-годишно искуство и во теорија и во пракса) и
  • Вработување
Интегрален дел на New Tech. Academy во германскиот институт Хајделберг и АБИТ се следниве меѓународни специјализации (сертификати):

  • Дигитален маркетинг
  • Графичен дизајн
  • Веб дизајн
  • Мобилни апликации
  • 500 часа од основно, напредно до експертско ниво
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email