ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО Е КЛУЧНА КАРАКТЕРИСТИКА ЗА ПОЗИТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕКОНОМИЈАТА

ИНТЕРВЈУ за списанието „е-банкар“ Македонија, проф. Д-р Улрих Зејтел, извршен директор на ФОРУМ Институт за менаџмент – Германија и претседател на Деканската Управа на Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг – Скопје

Економскиот успех на Сојузна Република Германија во текот на изминатите 70 години во суштина се заснова на неговиот успех во создавање социјален пазар-економски амбиент што го охрабрува претпријатието да биде креативно, продуктивно и иновативно.

Економскиот успех на Сојузна Република Германија во текот на изминатите 70 години во суштина се заснова на неговиот успех во создавање социјален пазар-економски амбиент што го охрабрува претпријатијата да бидат креативни, продуктивни и иновативни. На почетокот на ова интервју, сметаме дека објаснувањето за вашата мисија, визија и организирање на целите е исклучително важно за македонските финансиски и деловни работници. Затоа, дали можете да ги дефинирате организационите вредности на ФОРУМ Институтот за менаџмент на синтетички начин?

ФОРУМ Институт за менаџмент обезбедува размена на информации помеѓу економските носители на одлуки, светот на финансиите и главните носители на политики. Тоа главно го постигнуваме со организирање семинари и конференции за носителите на одлуки во различните сектори, при што особено внимание посветуваме на стручноста на говорниците. Ние придаваме еднаква важност на сите организациони детали, да им обезбедиме на учесниците софистициран амбиент што е погодно за дискусија и решавање на главните теми.

Како што знаеме, на основачкото собрание во Скопје, членовите ве избраа за претседател на Деканската Управа за време од 4 години на Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг – Скопје (IBMHS.EU). Можете ли накратко, како Претседател, да го претставите целиот спектар на активности во областа на проектот Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг – Скопје? Каде ја гледате нашата земја во врска со тој поглед?

Новоформираниот Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг – Скопје има за цел да ја направи токму оваа експертиза достапна во странство. Со оглед на веќе одличниот трансфер на знаење помеѓу банкарскиот сектор кој го промовира АБИТ, ние ќе ја прошириме оваа можност на носителите на одлуки во македонската банкарска индустрија и последователно на оние во соседните земји. Првенствено, ова ќе биде во контекст на правата од индустриска сопственост, човечки ресурси и сметководство, а исто така и на контролинг и даноци. На долг рок, ова ќе се прошири на понатамошни прашања поврзани специфични индустрии, како што е фармацевтската индустрија.

Економскиот успех на Сојузна Република Германија во текот на изминатите 70 години во суштина се заснова на неговиот успех во создавање социјален пазар-економски амбиент што го охрабрува претпријатието да биде креативно, продуктивно и иновативно.

Земете ја Германија како пример, таа е земја заснована врз „филозофија на IGC controllin“ и успеа да се крене од дното зачудувачки трипати во текот на еден век, за сега да стане една од најсилните економии во ЕУ. За тоа, ние веруваме дека ЕУ по Брекзит ќе стане посилна под германското раководство. Што мислите за тоа?

Економскиот успех на Сојузна Република Германија во текот на изминатите 70 години во суштина се заснова на неговиот успех во создавање социјален пазар-економски амбиент што ги охрабрува претприемништвото да биде креативно, продуктивно и иновативно. Иновативната моќ на германската економија се заснова токму на комбинацијата на одлично образование и економски просперитетни компании, кои во меѓувреме тргуваат низ целиот свет. Економскиот напредок ќе трае, под услов овие поставени услови да го овозможат ова опкружување на корпорацијата слобода, и не само на национално ниво во Сојузна Република Германија, туку и во Европа. Богатството, просперитетот и растот се концепти кои се важни за деловните субјекти, но потребни се и соодветна слобода за трговија. Затоа, ние мора да бидеме претпазливи во источните и западните протекционистички тенденции што се прелеваат во Европа, што би ја нарушило оваа трговија. Во овој поглед, Брекзит секако е лош знак заради потпирањето на националниот егоизам и тешкиот протекционизам.

Што мислите за претприемништвото како основен на германската економија, со посебен акцент како модел за балканските земји и Македонија како дел од нив?

Како што е наведено погоре, претпријатије што е предмет на пазарни правила како што е конкуренцијата и слободата на трговија со општествено одговорен начин е клучна карактеристика на позитивно развивачката економија. Убеден сум дека само ако овој став во политиката и бизнисот постои и другите балкански држави, исто така, ќе бидат економски успешни. Ова исто така ќе отвори огромни можности, особено за помалите држави, бидејќи регулаторните и законодавните прашања можат брзо да се решат.

Моето долгогодишно професионално искуство ми покажа дека една компанија може успешно да работи во продлабочено образование ако нејзините креативни умови темелно ги разбираат економските проблеми на компанијата и ги планираат своите производи со своја експертиза и разбирање

Во својата долгогодишната кариера сте назначени на повеќе еминентни позиции и сте во добра врска со германските власти меѓу кои поважни се: адвокат и извршен директор на ФОРУМ Институт за менаџмент, професор на Универзитетот за применети студии за управување од Манхајм, Стручен експерт и професионален тренер обучен во ФОРУМ Институт за менаџмент … Практично, вие сте еден од креаторите на еминентни едукативни програми во Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг – Скопје. Затоа, мислите ли дека вашето лично влијание, на почетокот, може да помогне во напорите за обезбедување на знаењето на Германија тука, во овој регион, во организирање на заеднички едукативни програми од областа на бизнисот, управувањето и финансиите?

Моето долгогодишно професионално искуство ми покажа дека една компанија може успешно да работи во продлабочено образование ако нејзините креативни умови темелно ги разбираат економските проблеми на компанијата и ги планираат своите производи со своја експертиза и разбирање. Токму тука, на почетокот може да се бара надворешно искуство и помош – искуство што го стекнав во текот на мојот мандат како извршен директор на ФОРУМ Институт за управување со GmbH. Покрај тоа, треба да бидат разјаснети многу организациски проблеми и проблеми поврзани со фактот дека релевантните продукти мора да бидат донесени на пазарот. Современите инструменти, како и сите алатки за дигитален маркетинг, треба да се земат предвид заедно со традиционалните информативни технологии, како што се печатење и рекламирање, од самиот почеток. Особено дигиталниот маркетинг бара многу претпазлив пристап во однос на тоа како да се стекне со интересот на потенцијалните учесници со овој рекламен канал. За да се добие вистинската мешавина на дигитален и печатен маркетинг, се потребни експертиза, што сигурно можам да придонесам.

Можете ли да ги објасните понатамошните чекори што се планираат и можностите за потенцијална поддршка од ФОРУМ Институт за менаџмент?

Следниот чекор во развојот на компанијата ќе биде проширување на постојните производи во финансиската индустрија при развој на други области. Сепак, ова не значи само развој на специфична содржина – за што сигурно би можеле да се потпреме на искуството на германските и европските говорници – туку и достапноста на соодветните маркетинг канали. Затоа, следниот чекор ќе биде развој на нови содржини со соодветни вработени при воспоставување на потребните организациски и маркетинг предуслови за рекламирање на нашите настани.

Во текот на моето предавање, открив дека давањето практични примери отсекогаш им го олеснувало учениците да го разберат теоретскиот контекст.

Дали имате некои практики за повисоко ниво на германско управување (бизнис ситуации и примери) за нашите студенти што можат да се применат во извршните MBA програми на IBMHS.EU во Македонија и во целиот регион?

Се разбира, во прилог на теоретско знаење, планираната МБА програма ќе содржи многу практични студии на случаи кои ги претставуваат постојните компании. Во текот на моето предавање, открив дека давањето практични примери отсекогаш им го олеснувало учениците да го разберат теоретскиот контекст. Само кога можат да се докажат конкретни факти со теоретски објаснувања, таквите програми можат да имаат вистински едукативни и практични ефекти. Оттука, ќе придаваме голема важност секогаш да се воспостави оваа практична референца.

На почетокот, во првата половина на февруари 2018 година, ние имавме чест да ве претставиме како гостин во Скопје, прв пат од ваков вид, на Првата Контролинг конференцијата на тема: „Меѓународни стандарди во контролинг – имплементација во пракса”. Кои се очекувањата за настанот и дали можеме да очекуваме конференцијата да привлече инвестиции во земјите од Западен Балкан?

Конференција за контролинг во февруари 2018 година е специјално наменета да им покаже на претприемачите, пред се оние кои се одговорни за контролинг, како да користат инструменти и најнови методи за контролинг во модерната економија, за да му помогнат на менаџментот на компанијата во донесувањето одлуки. Денес разбирањето на контролингот има за цел да постигне поголема транспарентност во компанијата и да обезбеди цврста основа за корпоративни решенија. Современото контролирање не се смета себеси за механизам за контрола и сопирање на функционирањето, туку придружник на корпоративните одлуки и нивната економска сигурност. Во овој поглед, конференцијата ќе придонесе да им се покаже на потенцијалните инвеститори дека корпоративните инвестиции се вредни, дури и во новите услови, како што е она во кое Македонија се разви во последните неколку години.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email