ШКОЛА ЗА СОВРЕМЕНИ ДИРЕКТОРИ НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА (градинки)

Се реализираше модул 1 од Школата за современи директори на градинки во Струмица (Македонија) во согласност со германската методологија, на тема: Лидерство и управување во современа установа за деца (градинка) – управување со интелектуален капитал “ Модулот 2 ќе биде организиран во февруари 2019 година. Програмата заврши со доделување на германски сертификати во Хајделберг во мај 2019 година.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email