Showing 1-10 of 101 results

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ НОВИ РЕГГУЛААТИВИ ВО МАКЕДОНИЈА НАСПРОТИ МЕЃУНАРОДНИ ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА

јуни 14, 2020
0

На 01.11.2018 година, Институтот за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (IBMHS) организираше конференција на тема: КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ& ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ НОВИ РЕГГУЛААТИВИ ВО МАКЕДОНИЈА НАСМПРЕМА МЕЃУНАРОДНИ …