Showing 1-10 of 87 results

ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО Е КЛУЧНА КАРАКТЕРИСТИКА ЗА ПОЗИТИВНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ЕКОНОМИЈАТА

јуни 14, 2020
0

ИНТЕРВЈУ за списанието „е-банкар“ Македонија, проф. Д-р Улрих Зејтел, извршен директор на ФОРУМ Институт за менаџмент – Германија и претседател на Деканската Управа на Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг …