Showing 1-10 of 101 results

FORUM Institute for Management, HEIDELBERG (Germany) Наш Партенер во Пилар 1: СЕМИНАРИ & КОНФЕРЕНЦИИ

јуни 14, 2020
0

FORUM Institute for Management, HEIDELBERG (Germany) Наш Партенер во Пилар 1: СЕМИНАРИ & КОНФЕРЕНЦИИ Досега, повеќе од 300.000 професионалци и директори од сите европски земји учествуваа на настани …

Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, АБИТ и Институтот за бизнис и менаџмент ХЕИДЕЛБЕРГ Скопје.

јуни 13, 2020
0

На 29 ноември 2018 година беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, Академијата за банкарство и информатичка технологија – АБИТ и Германскиот институт …