Showing 1-10 of 87 results

FORUM Institute for Management, HEIDELBERG (Germany) Наш Партенер во Пилар 1: СЕМИНАРИ & КОНФЕРЕНЦИИ

јуни 14, 2020
0

FORUM Institute for Management, HEIDELBERG (Germany) Наш Партенер во Пилар 1: СЕМИНАРИ & КОНФЕРЕНЦИИ Досега, повеќе од 300.000 професионалци и директори од сите европски земји учествуваа на настани …

„ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ“

јуни 14, 2020
0

18 октомври 2018 | специјалистички семинар на тема: „ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ“ Предавач: долгогодишен банкарски експерт од ЕУ (Република Хрватска), Универзитетски професор, Почесен член на …