Showing 1-10 of 87 results

New Tech. Academy при Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје и АБИТ

јуни 13, 2020
0

New Tech. Academy при Институтот за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје и АБИТ, Гости на # UtrinskaTelma каде ја најавуваме новата академска година која започнува во септември 2019 година. Имено, …