Showing 1-10 of 135 results

Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, АБИТ и Институтот за бизнис и менаџмент ХЕИДЕЛБЕРГ Скопје.

јуни 13, 2020
0

На 29 ноември 2018 година беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, Академијата за банкарство и информатичка технологија – АБИТ и Германскиот институт …