Showing 1-10 of 101 results

FORUM Institute for Management, HEIDELBERG (Germany) Наш Партенер во Пилар 1: СЕМИНАРИ & КОНФЕРЕНЦИИ

јуни 14, 2020
0

FORUM Institute for Management, HEIDELBERG (Germany) Наш Партенер во Пилар 1: СЕМИНАРИ & КОНФЕРЕНЦИИ Досега, повеќе од 300.000 професионалци и директори од сите европски земји учествуваа на настани …