• CBM

    Certified Branch Manager
    Од практика за практика
    Менаџер на филијала е многу динамична позиција, со многу одговорности и бара многу компетенции за да се биде успешен. Од тој аспект, многу значајно…

    30 480  Select options