14
април
Naslovna Slika
ХАЈДЕЛБЕРГ ИНСТИТУТОТ ОРГАНИЗИРА FREE ONLINE ФОРУМСКА ДЕБАТА НА ТЕМА: УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА (CОVID 19)
5:00 pm - 6:00 pm
Семинарот ќе се реализира онлине преку ZOOM.US апликацијата. HEIDELBERG Online Forum Debate е бесплатна и отворена.

Институтот ХАЈДЕЛБЕРГ во Скопје, организира бесплатна форумска дебата со експерти за психологија и личен развој, на тема: УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА...

12
декември
naslovna slika
Јакнење на емоционалните компетенции на наставниците како фактор за развивање на емоционалната интелигенција на учениците – Модул 2
3:00 pm - 5:00 pm
Семинарот ќе се реализира во просториите на Институтот ( Oрце Николов бр.75 - Скопје)

Модул 2 од интегралната обука за училишни педагози и психолози на современи училишта, на тема: “Јакнење на емоционалните компетенции на наставниците како фактор на...

16
ноември
naslovna slika
Проектен менаџмент и спроведување истражувања во образовните организаци
10:00 am - 3:00 pm
Семинарот ќе се реализира во во СОУ "Коле Нехтенин" во Штип

Интегралната обука на тема: “Проектен менаџмент и спроведување истражувања во образовните организации” во СОУ “Коле Нехтенин” во #Штип Германската високообразовна установа | Институт за...

14
ноември
naslovna slika (1)
ШКОЛА ЗА СОВРЕМЕНИ ДИРЕКТОРИ НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА – Модул 1
9:00 am - 3:00 pm
Семинарот ќе се реализира во гимназијата “Добри Даскалов” во Кавадарци.

Хајделберг Центар за стручно усовршување (Heidelberg Center for Vocational Training), како оддел во Германската висообразовна установа – Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје,реализираше...

14
ноември
naslovna slika
ШКОЛА ЗА СОВРЕМЕНИ ДИРЕКТОРИ НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА
9:00 am - 3:00 pm
in the primary school "Kiril Pejcinovic" in Kisela Voda (Skopje)

Хајделберг центарот за стручна обука (Heidelberg Centar for Vocational Training), како оддел во германската висообразовна установа – Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје,...

02
ноември
Naslovna slika
ШКОЛА ЗА СОВРЕМЕНИ ДИРЕКТОРИ НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА – Модул 1
9:00 am - 3:00 pm
Семинарот ќе се реализира во основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“ во Кисела Вода (Скопје)

Хајделберг Центарза стручно усовршување (Heidelberg Centar for Vocational Training),како оддел во Германската висообразовна установа – Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје, реализираше во...

02
ноември
74411794_922154781492013_3331893585078386688_o
ШКОЛА ЗА СОВРЕМЕНИ ДИРЕКТОРИ НА ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИШТА – Модул 1
9:00 am - 3:00 pm
Семинарот ќе се реализира во Втора гимназија „7 Марси„ (Тетово)

Хајделберг Центар за стручно усовршување (Heidelberg Centеr for Vocational Training),како оддел во Германската висообразовна установа – Институт за бизнис и менаџмент Хајделберг Скопје, реализираше...

24
октомври
naslovna slika
Јакнење на емоционалните компетенции на наставниците како фактор на развивање на емоционалната интелегенција на учениците” – Модул 1
4:00 pm - 8:15 pm
Семинарот ќе се реализира во просториите на Институтот ( Орце Николов бр.75- Скопје)

Во соработка со Здружението на педагозите на основни училишта на Град Скопје “Современ педагог”, германскиот Институт ја започна реализацијата на интегралната обука за училишни...

19
октомври
Naslovna slika
Проектен менаџмент и спроведување истражувања во образовните организации
10:00 am - 3:00 pm
Семинарот ќе се реализира во гимназијата „Никола Карев“ во Струмица (Р.С. Македонија)

Германската високообразовна установа | Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје, има за цел, да ја доближи ЕУ експертизата за успешност при апликацијата на...

31
мај
Seminar 8 slika 1
ШКОЛА ЗА СОВРЕМЕНИ ДИРЕКТОРИ НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА (градинки
9:00 am - 12:00 pm
Струмица (Македонија)

Се реализираше модул 1 од Школата за современи директори на градинки во Струмица (Македонија) во согласност со германската методологија, на тема: Лидерство и управување...