24
јуни
konferencija
3-та Controlling Конференција – ЕФЕКТИВЕН, ОПЕРАТИВЕН И СТРАТЕШКИ КОНТРОЛИНГ ВО ВРЕМЕ НА КОРОНА КРИЗА
1:00 pm - 4:00 pm
Семинарот ќе се реализира онлајн – ZOOM.US апликација

Дознајте од искуството на експерти од светска класа! Отворање: Проф. Д-р. Улрих Зејтел, (Германија),Претседател, ФОРУМ Институт за менаџмент Хајделберг; За отварање на настанот е...

01
ноември
Seminar 9 slika 2
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ НОВИ РЕГГУЛААТИВИ ВО МАКЕДОНИЈА НАСПРОТИ МЕЃУНАРОДНИ ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА
5:00 pm - 12:00 pm
Институтот за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (IBMHS)

На 01.11.2018 година, Институтот за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (IBMHS) организираше конференција на тема: КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ& ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ...