Showing 1-10 of 101 results

ШКОЛА ЗА СОВРЕМЕНИ ДИРЕКТОРИ НА УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА (градинки

ноември 17, 2020
0

Се реализираше модул 1 од Школата за современи директори на градинки во Струмица (Македонија) во согласност со германската методологија, на тема: Лидерство и управување во современа установа за деца (градинка) …

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

јуни 15, 2020
0

18 октомври 2018 | специјалистички семинар на тема: „ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ“ Предавач: долгогодишен банкарски експерт од ЕУ (Република Хрватска), Универзитетски професор, Почесен член на …

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ НОВИ РЕГГУЛААТИВИ ВО МАКЕДОНИЈА НАСПРОТИ МЕЃУНАРОДНИ ПРАКТИЧНИ ИСКУСТВА

ноември 1, 2018
0

На 01.11.2018 година, Институтот за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје (IBMHS) организираше конференција на тема: КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ& ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ НОВИ РЕГГУЛААТИВИ ВО МАКЕДОНИЈА НАСМПРЕМА МЕЃУНАРОДНИ …