Showing 1-10 of 211 results

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ ВО ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

јуни 15, 2020
0

18 октомври 2018 | специјалистички семинар на тема: „ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ“ Предавач: долгогодишен банкарски експерт од ЕУ (Република Хрватска), Универзитетски професор, Почесен член на …