Управување со деловни податоци и деловна информатика (две години)

ПРВ СЕМЕСТАР

30 ЕКТС

 • ЕКТС: 8
 • часови: 4+1
 • време: 200 часови
 • ЕКТС: 8
 • часови: 4+1
 • време: 200 часови
 • ЕКТС: 6
 • часови: 3+1
 • време: 150 часови

4.1. Стратегиско управување со информатичката технологија
4.2. Управување со перформансите на информациските системи
4.3. XML, веб сервиси и семантички веб

ВТОР СЕМЕСТАР

30ЕКТС

 • ЕКТС: 8
 • часови: 4+1
 • време: 200 часови
 • ЕКТС: 10
 • часови: 5+1
 • време: 250 часови

2.1. Машинско учење
2.2. Применета дигитална криптографија
2.3. Напредни инфраструктурни решенија за модерни податочни центри

 • ЕКТС: 12
 • часови:
 • време: 300 часови

3.1. Техники на стрест тестирање и економетриски техники во финансии
3.2. Академско пишување и управување со проекти
3.3. Microsoft Official Certification – MOC
3.4. Ревизор на информациски системи (сертификат CISA/ISACA) 3.5. Офицер за безбедност на информациски системи (сертификат CISМ/ISACA)

Трет семестар

30ЕКТС

 • ЕКТС: 10
 • часови: 5+1
 • време: 250 часови
 • ЕКТС: 10
 • часови: 5+1
 • време: 250 часови

2.1. Кибер сигурност
2.2. Промени во деловните процеси потпомогнати од информациската технологија
2.3 Софтверско програмирање на уреди
2.4. Мобилни решенија за деловни корисници

Четрврт семестар

30 ЕКТС

 • ЕКТС: 4
 • часови:
 • време: 100 часови
 • ЕКТС: 26
 • часови:
 • време: 650 часови

По завршување на студиите, ќе се стекнете со назив МБА| Управување со Деловни податоци и Деловна Информатика

Забелешка: имате можност да изберете помеѓу различни ЕУ и САД сертификати и да ги фокусирате студиите на МБА со специјалистичко планирање на вашата кариера:

Согласно Закон програмата ќе започне од 2022/2023 учебна година. Останете со нас за да бидете во тек со најновите информации.

АПЛИЦИРАЈТЕ ВЕДНАШ

НАШИТЕ ПРОГРАМСКИ ПАРТНЕРИ

Play Video

МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ

Нашите меѓународно признати стандарди за квалитет и германското стручно образование можат да ве издвојат. Курсевите се развиваат од врвни експерти кои ќе ви помогнат да ги добиете најпотребните вештини

ШТО ЌЕ САКАТЕ ОД ПРОГРАМИТЕ IBMHS

What People Say

What People Say
Sabine-Plogmann,-Operative-Manager

Sabine Plogmann

ОПЕРАТИВЕН МЕАНЏЕР

„Како што Херберт Спенсер еднаш рекол – Големата цел на едукацијата не е знаењето туку акцијата. Акцијата беше најголемата лекција зошто учев на Германскиот Институт – IBMHS

Andreas-Müller,-Digital-Marketing-professional

Andreas Müller

ЕКСПЕРТ ЗА ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ

 Часовите ми дадоа упатства за одредување на целите и приоритетите на кампањите, развој на кампањи и поставување на целите на рекламирањето.“

Peter-Packer,-Graphic-Design-specialist

Peter Packer

ЕКСПЕРТ ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

„Со посетување на часовите, научив како да го користам Adobe Photoshop иако никогаш претходно не сум ја користел оваа програма. Низ серија практични предавања научив се што ми беше потребно за да станам иден професионалец за дизајн или дигитално објавување.“

Mike-Hacker,-CEO

Mike Hacker

CEO

 За мене, придобивките од програмите на Институтот се создавање постојано креативна интелигенција и градење и одржување на мојата мотивација.“

Bernd-Neumann,-IT-manager

Bernd Neumann

ИТ МЕНАЏЕР

„Во склоп на IBMHS програмите вклучени се исто така и реализација на домашни и меѓународни семинари и конференции во партнерство со најголемиот германски институт за неформална едукација, ФОРУМ Институтот за менаџмент од Хајделберг во областите на менаџмент; фармација и здравство; патенти, трговски марки и лиценци; финансиски услуги; човечки ресурси; controlling; даноци; сметководство и информатички технологии; личен развој на менаџери и асистенти на менаџери; и право. Тоа значи одлична релевантност на сертификатите.“

Bianka-Krüger,-accounting-manager

Bianka Krüger

СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏЕР

„Креирањето на модерен концепт на специјалистички последипломски студии и поствување на нови едукативни и професионални стандарди базирани на практика се една од основните цели на Институтот за Бизнис и Менаџмент.  Германскиот Институт во Скопје има одлично квалификувани предавачи со богато искуство.“